Gospodarstwo  -  Dzisiaj

 

Aktualnie Gospodarstwo  posiada 220 ha użytków rolnych, w tym 164 ha gruntów ornych, na których uprawia się: pszenicę, jęczmień, owies, kukurydzę na ziarno i na kiszonkę, rzepak. Głównym kierunkiem działalności  jest produkcja mleka.

W 2004 roku zmodernizowano pomieszczenie do przechowywania i odbioru mleka oraz zakupiono odpowiedni schładzalnik. Gospodarstwo spełniło warunki  weterynaryjne i uzyskało  atest obory uprawniający do produkcji i sprzedaży mleka. W roku 2005 sprzedano do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 395 300 litrów mleka klasy ”ekstra”. Stado bydła obecnie liczy 120 sztuk, w tym 72 krowy mleczne  rasy holsztyno-fryzyjskiej o średniej rocznej wydajności  7 553 litrów od  krowy.

 

 

Dyrekcja naszej szkoły stara się zmodernizować park maszynowy gospodarstwa, aby uczniowie technikum rolniczego

i technikum agrobiznesu odbywający tutaj  praktyczną naukę zawodu mogli  zapoznać się z najnowszą technologią stosowaną w rolnictwie.W roku 2005  zakupiono  wóz paszowy, agregat uprawowy, kosiarkę  dyskową i rozsiewacz do nawozów.

Młodzież uczęszczająca do szkoły dzięki współpracy z Agroimpulsem – organizacją Związku Rolników Szwajcarskich  ma możliwość wyjazdów na  praktyki zagraniczne do  Szwajcarii. Corocznie grupa uczniów wyjeżdża na trzy miesiące płatnej praktyki do szwajcarskich gospodarstw, gdzie zdobywają doświadczenia związane z wdrażaniem nowych technologii do produkcji rolnej, ale także poznają kulturę i zwyczaje tego kraju.

Dzięki dobrej współpracy z MODR w Karniowicach, Gospodarstwo Pomocnicze przygotowało wnioski niezbędne

do uzyskania środków finansowych koniecznych, aby dostosować gospodarstwo do standardów Unii Europejskiej.

Gospodarstwo korzysta także z dopłat bezpośrednich do gruntów.

W gospodarstwie znajduje się także mała stadnina koni szlachetnej półkrwi. Stajnia  KOPYTKO liczy 12 koni z których korzysta młodzież oraz   miłośnicy koni i jeździectwa.


G a l e r i a