Gospodarstwo - wczoraj

Gospodarstwo szkolne   -   wczoraj

 

Równocześnie z założeniem szkoły  www.zsrc.ip.pl   przez Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze  w Krakowie w 1860 roku zorganizowano również szkolne gospodarstwo rolne.

Już na samym początku gospodarstwo szkolne  posiadało 250 hektarów gruntów.

Bardzo blisko szkoły założono szkółkę drzew owocowych, sad, ogromny ogród warzywny /około 25 ha/ , chmielnik, hodowle jedwabników, pasiekę. Założono  plantację wikliny ,

a także oborę bydła nizinnego czarno-białego.

Około dwudziestu lat całością gospodarstwa kierowali  nauczyciele  przedmiotów związanych z rolnictwem, a gospodarstwo utrzymywało się  z dochodów pozarolniczych.

W tym okresie gospodarstwo  pełniło wyłącznie funkcję warsztatu dydaktycznego dla uczniów. Uczniowie mieli okazję wykonywać wszystkie  prace zarówno przy obsłudze zwierząt jak i  w produkcji  roślinnej.

        W roku 1880  gospodarstwo i szkoła zostały przekazane w ręce władz krajowych. W  ten sposób szkoła mogła otrzymać większe subwencje, a gospodarstwo w większym stopniu zaczęło zarabiać na własne utrzymanie.

Zatrudniono pracowników , a gospodarstwo stało się  obiektem pokazowym i poligonem wiedzy praktycznej.

Hodowano wybrane rasy bydła i prowadzono ocenę użytkowości  zwierząt. Istniała także hodowla kur, zwierząt futerkowych

i  trzody chlewnej. Kilka lat hodowano także ryby w stawach.

Praca uczniów  polegała już tylko na  udziale procesie produkcji  porzez dyżury i praktyki śródroczne.

        Gospodarstwo było zawsze nieodłączną częścią szkoły.

Uczniowie szkoły  odbywali na gospodarstwie zajęcia praktyczne. Tutaj mieli okazję, czasem po raz pierwszy,  przygotować paszę i nakarmić zwierzęta, wyhodować jarzyny  dla stołówki internatu w szkolnym ogrodzie. Uczniowie mogli  doglądać  hodowli  kur  w kurniku, pielić buraki, a także  popracować na  ciągniku , kiedy zdobyli już prawo jazdy. Pomagali  przy sprzęcie  zboża, słomy i siana. Dyżurowali w oborze skąd przynoszono mleko do posiłków

dla mieszkańców internatu.

Były lata, kiedy poszczególne klasy hodowały  prosiaki, które  zostawały ozdobą stołu  na ich imprezie studniówkowej.

Pracowali także w ogrodzie, skąd  sprzedawano sadzonki  warzyw

i różne kwiaty.

Aktualnie obsługa zwierząt , produkcja roślinna  jak również  utrzymanie gospodarstwa  należy do  stałych pracowników. Jednak nie brakuje też  udziału naszych uczniów. W czasie praktyk  i zajęć praktycznych wykorzystują wiedzę nabytą na lekcjach. Aktywnie uczestniczą  w życiu gospodarstwa. Potrafią  przygotować pasze np. sianokiszonkę, kiszonkę z kukurydzy. Uczestniczą w karmieniu bydła i koni. Wiedzą  z podręczników  i  doświadczenia jak  się karmi, pielęgnuje i doi krowy  aby  uzyskać jak najwięcej dobrego mleka.

Gospodarstwo szkolne  było zawsze i jest  miejscem, gdzie młodzi ludzie  po raz pierwszy próbowali zastosować uzyskane wiadomości. Było miejscem gdzie po wyjściu zza szkolnej ławki spotykali  rzeczywistość:  piękne  łany  złotych   zbóż, które wymagają poważnej pracy , aby  zmienić je na  chleb, a także stadko różnych  przyjemnych zwierzaków, o które trzeba systematycznie dbać, aby  przynosiły korzyści.