Ogłoszenie o przetargu na paliwa 2010


1. Ogłoszenie o przetargu na paliwa 2010


2. SIWZ paliwa 2010


3. Zał nr 1 formularz ofertowy 2010


4. Zał nr 2 projekt umowy


5. Zał nr 3 pełnomocnictwoInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


powrót