Święto Niepodległości 2008



foto: Agnieszka i Aleksandra Feluś


Święto Niepodległości 11.11.2008

Święto Niepodległości - Kraków 11.11.2008

Święto Niepodległości - ZSRCKU Czernichów 7.11.2008





Strona główna